Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng Tôt Nghiệp khóa Đ10 khối Kinh tế và khóa cũ.

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm