Thông báo trả lại tiền BHYT cho sinh viên

Trường Đại học Điện lực sẽ tiến hành trả lại tiền Bảo hiểm y tế của sinh viên khóa D13 và C17 nhập học năm học 2018 - 2019 như sau:

xem chi tiết tại đây