Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ năm 2017

Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe (KSK) định kỳ năm 2017 cho cán bộ - giáo viên - công nhân viên trong toàn trường năm 2017, nay Nhà trường thông báo kế hoạch KSK định kỳ, cụ thể như sau:

KSK2017.jpg