Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2020