VTC14 Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời của sinh viên Đại học Điện lực

VTC14 Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời của sinh viên Đại học Điện lực

Xem chi tiết tại đây