Những phiên thảo luận nổi bật tại Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023

Những phiên thảo luận nổi bật tại Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023

Ngày 14/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia diễn ra những phiên thảo luận nổi bật của Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023.

Tại hội thảo EEE-AM-2023, các nhà khoa học và các bên liên quan thảo luận, trình bày, báo cáo, chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mới nhất, các công nghệ và định hướng liên quan đến lĩnh vực năng lượng và môi trường.

Tại đây các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách đã có nhiều bài phát biểu quan trọng. Các phiên thảo luận tại hội thảo đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về các vấn đề khoa học, kỹ thuật, kinh tế và xã hội từ việc áp dụng kỹ thuật điện trong bối cảnh các tác động môi trường liên quan nhằm tạo động lực cho nền kinh tế xanh và đưa ra những quan điểm mới trong lĩnh vực này.

Cụ thể, phiên kỹ thuật I: Sự không chắc chắn trong hệ thống điện chiếm ưu thế RES, bao gồm nội dung: Các nguồn và dự trữ năng lượng tái tạo; Hệ thống điện và lưới điện thông minh; Tòa nhà thông minh và thành phố thông minh; Tích hợp ngành thông minh.

Phiên kỹ thuật II: Cung cấp và điều phối linh hoạt tối ưu với nội dung: Chiến lược, vật liệu thông minh và cảm biến về năng lượng; Hệ thống tiết kiệm năng lượng; Bảo trì, vận hành, an toàn và chẩn đoán.

Buổi chiều diễn ra phiên kỹ thuật III: Mô hình hóa và mô phỏng nâng cao, với các nội dung: Hiện tượng môi trường và ô nhiễm; Công nghệ tiên tiến để tích hợp năng lượng tái tạo trong hợp tác quốc tế của các trường đại học Việt Nam.

Và phiên kỹ thuật IV: Các dịch vụ và chức năng được hỗ trợ bởi AI, các nội dung đề cập như: Hệ thống thông minh và phương pháp tiên tiến cho mạng năng lượng an toàn và linh hoạt; Điện tử công suất và linh kiện; Mạch, cảm biến và bộ truyền động.

Một số hình ảnh tại các phiên thảo luận:

GS.TSKH Trần Quốc Tuấn - Đại học Quốc gia Khoa học và Công nghệ Hạt nhân (INSTN), Đại học Paris Saclay, Giám đốc nghiên cứu CEA Liten-INES trình bày tại phiên thảo luận.

Toàn cảnh phiên thảo luận.

 Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách đã có nhiều bài phát biểu quan trọng trong lĩnh vực Môi trường và Kỹ thuật điện.

Phiên thảo luận thu hút đông đảo các nhà khoa học, tổ chức quan tâm...

Trước đó, ngày 13/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Trường Đại học Điện lực phối hợp cùng Hội Kỹ sư điện và điện tử tại Việt Nam và Hiệp hội ứng dụng công nghiệp IEEE (IEEE - IAS) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023”. Hội thảo EEE-AM 2023 diễn ra từ 13 - 15/11/2023.

Nguồn: Phòng HCQT