Thông báo về việc tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm học 2018

Căn cứ vào thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014.
Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 như sau:

Xem chi tiết tại đây.