Phóng sự kênh NetViet về câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của khoa Kỹ thuật điện - Đại học Điện lực