Thông báo KQ kì thi TS cao học đợt 1 năm 2018

Căn cứ kết quả tuyển sinh thi Cao học đợt 1 năm 2018 của Trường Đại học Điện lực được tổ chức ngày 30/6/2018 & 01/7/2018 điểm thi tại Đại học Điện lực và kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học trường Đại học Điện lực ngày 9/7/2018;

 

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Điện lực thông báo kết quả thi tuyển sinh và điều kiện trúng tuyển kì thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau:

 

1. Kết quả điểm thi tuyển sinh đợt 1 năm 2018, gồm các ngành (Chi tiết điểm của các thí sinh tham gia thi Tại đây).

 - Ngành Kỹ thuật điện                                                 Mã số: 8520201

- Ngành Quản lý năng lượng                                        Mã số: 8510602

- Ngành Quản trị kinh doanh                                         Mã số: 8340101

- Ngành Công nghệ thông tin                                         Mã số: 8480201

- Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá                  Mã số: 8520216

- Ngành Kỹ thuật điện tử                                                Mã số: 8520203

- Ngành Kỹ thuật năng lượng                                         Mã số: 8520135

 

2. Điều kiện trúng tuyển kì thi cao học đợt 1 năm 2018 theo các mức sau:

- Điểm trúng tuyển đối với môn Cơ sở ngành ≥ 5 điểm.

- Điểm trúng tuyển môn Cơ bản ≥ 5 điểm.

- Điểm trúng tuyển môn Ngoại ngữ ≥ 50 điểm