Danh sách trúng tuyển_đại học liên thông và đại học Vb2_năm 2018 (đợt 2)

Phòng đào tạo thông báo Danh sách trúng tuyển_đại học liên thông và đại học Vb2_(đợt 2)_năm 2018 (có danh sách kèm theo)

1/ Thí sinh tra cứu Danh sách trúng tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh: tuyensinh.epu.edu.vn

2/ Ngày 17/12/2018 nhà trường gửi Giấy báo nhập học cho các thí sinh qua đường Bưu điện

3/ Thí sinh trúng tuyển có thể đến nhận Giấy báo nhập học tại phòng đào tạo (của số 5)

4/ Thời gian nhập học: ngày 27;28/12/2018 tại CS1 trường Đại học điện lực

5/ Thời gian dự kiến học tập: 14/01/2019