Điều chỉnh địa điểm học môn Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018

Nhà trường thông báo điều chỉnh Cơ sở giảng dạy môn Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

Do tiến độ đảm bảo cơ sở vật chất chưa hoàn thành, nay Nhà trường điều chỉnh lịch học môn GDTC từ Cơ sở 2 (Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) trở lại học tại Cơ sở 1 (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Những sinh viên đã điều chỉnh lịch nay không điều chỉnh lại nữa. Nhà trường thông báo đến toàn thể Sinh viên và Giảng viên biết để thực hiện.