Thông báo lịch phát giấy Chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điêm cho Sinh viên Đ7 Kỹ thuật

Căn cứ tiến độ học tập của sinh viên Đ7 khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại, Nhà trường thông báo lịch cấp giấy Chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm như sau:

- Thời gian: Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2017

- Địa điểm: Phòng A.105

Ghi chú: Khi đi sinh viên nhớ mang theo Thẻ sinh viên hoặc CMTND