Kế hoạch thi tốt nghiệp cho hệ ĐHLT khóa Đ11LT, đại học VB2 khóa Đ10V2

Căn cứ quy chế hiện hành về đào tạo hệ Đại học liên thông, ĐHVB2 và tiến độ năm học của trường ĐH Điện lực, nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho hệ ĐHLT khóa Đ11LT và ĐHVB2 khóa Đ10V2 như sau:

Download Thông báo