Đề án tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2018

Trường Đại học Điện lực thông báo Đề án tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018 như sau: