Danh sách (dự kiến) xét tốt nghiệp khóa Đ8 Hệ kỹ sư

1. SV kiểm tra thông tin cá nhân của mình Tại đây. Có thắc mắc gì liên hệ cửa số 5 Phòng Đào Tạo theo giờ tiếp sinh viên hoặc địa chỉ mail: diemdhcq@epu.edu.vn

2. Thời gian thắc mắc từ ngày 28/02/2018 đến hết ngày 07/03/2018. Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.