Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp hệ liên thông học ghép cùng chính quy Đ8 kỹ sư

Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách sinh viên hệ liên thông học ghép cùng Đ8 khối kỹ thuật hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp như sau:
Download Danh sách học ghép cùng D8CNPM
Download Danh sách học ghép cùng D8H3
Download Danh sách học ghép cùng D8QLNL

Ghi chú:
1. Sinh viên có gì thắc mắc liên hệ cửa số 5 phòng Đào tạo (theo giờ tiếp sinh viên) hoặc theo địa chỉ mail: diemdhcq@epu.edu.vn

2. Thời gian thắc mắc: Từ ngày 13/03/2018 đến hết ngày 20/03/2018. Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.