DS sinh viên CĐ, TC, LT không đủ điều kiện tốt nghiệp (cập nhật ngày 11/5)

Download Thông báo

Ghi chú: Đề nghị sinh viên trong danh sách trên bổ sung những giấy tờ, hồ sơ còn thiếu cho phòng CTSV hoặc phòng KHTC để được xét tốt nghiệp. Mọi thắc mắc liên hệ theo số cô Lĩnh phòng CTSV 0915.840.799 hoặc cô Mai Anh KHTC 090.220.8486.