Thông báo điểm thi tốt nghiệp đợt tháng 1.2018 và danh sách dự kiến xét tốt nghiệp

Trường Đại học Điện lực thông báo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 01 năm 2018 và danh sách dự kiến xét tốt nghiệp như sau:

1. Download Danh sách Điểm thi tốt nghiệp

2. Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp:

Download Danh sách khóa cũ Liên thông

Download Danh sách khóa mới Liên thông

Download Danh sách Cao đẳng

Download Danh sách Trung cấp

3. Ghi chú:

- Phòng Đào tạo nhận đơn phúc khảo từ ngày 1/3 đến ngày 9/3/2018.

- Sinh viên theo dõi danh sách dự kiến xét tốt nghiệp nếu có thắc mắc thì liên hệ phòng ĐT hoặc email theo địa chỉ lantp@epu.edu.vn – SĐT: 0125.727.188

- Lưu ý:

+ 1 số SV cao đẳng, trung cấp không tốt nghiệp vì chưa có điểm thi lần 2 trên DKMH.

+ 1 số SV liên thông học lại không tốt nghiệp vì ko có MSV nên chưa có điểm TK