Thông báo kết quả xét tốt nghiệp Đ7 khối Kỹ thuật và Liên thông học ghép (dự kiến)

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo tới kết quả dự kiến xét tốt nghiệp cho các em sinh viên khóa Đ7 khối Kỹ thuật và các em sinh viên liên thông học ghép cùng Đ7 khối Kỹ thuật như sau:

1. Download kết quả Đ7 khối kỹ thuật đủ điều kiện tốt nghiệp

2. Download kết quả Đ7 khối kỹ thuật chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

3. Download Kết quả liên thông học ghép cùng Đ7 khối kỹ thuật. 

Ghi chú:

Sinh viên có thắc mắc gì gửi qua địa chỉ mail diemdhcq@epu.edu.vn hoặc cửa số 5 phòng Đào Tạo vào các ngày trong tuần. Hạn thắc mắc từ ngày 27/03/2017 đến hết ngày 29/03/2017. Sau ngày trên sẽ không được giải quyết.