Thông báo tổ chức lễ bế giảng, lịch phát bằng tốt nghiệp hệ Đại học khóa Đ8 hệ Kỹ sư và khóa cũ thi lại

Trường Đại học Điện lực thông báo tổ chức lễ bế giảng và lịch phát bằng cho sinh viên Đ8 hệ kỹ sư và khóa cũ về thi lại như sau:

TBPhatBang.jpg