Thông báo Tuyển sinh hệ Văn bằng 2 Đại học chính quy

THÔNG BÁO

Về việc: Tuyển sinh hệ Văn bằng 2 Đại học chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ--BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;

                Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ--BGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường ĐHĐL đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Quản lý công nghiệp;

            Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Điện lực và Biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển sinh của trường năm 2018 họp ngày  17  tháng 4 năm 2018;

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh hệ Văn bằng 2 Đại học Chính quy năm 2018 như sau:

 1. Chỉ tiêu đào tạo:

TT

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

Hệ thống điện

30

1-1,5 năm

2. Đối tượng tuyển sinh:

Người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế.

Căn cứ vào Bảng điểm và Danh sách các môn học của văn bằng thứ nhất, các thí sinh có thể phải học bổ sung một số môn học.

3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển thông qua kết quả học tập của thí sinh ở bằng đại học thứ nhất theo điểm hệ số 10.

Tuyển thẳng các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui của trường Đại học Điện lực.

Dự kiến tổ chức xét tuyển vào cuối tháng 8/2018

4.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển , thời gian tổ chức xét tuyển và kinh phí:

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển do trường Đại học Điện lực phát hành. Hồ sơ bao gồm:     

1. Phiếu đăng ký tham gia xét tuyển văn bằng 2 của Đại học Điện lực.

           2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học.

           3. Bản sao công chứng bảng điểm hệ Đại học.

           4. 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Lệ phí tuyển sinh: 300.000đ/1 thí sinh. Nộp lệ phí tuyển sinh khi nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 20/04/2018 đến 15/8/2018

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ xét tuyển: Phòng Đào tạo, Tầng 1, Nhà B, Trường Đại học Điện lực. Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, BắcTừ Liêm, Hà Nội.

- Kết quả xét tuyển sẽ được công bố trên trang Web của trường Đại học Điện lực www.epu.edu.vn và trên cổng thông tin tuyển sinh của trường Đại học Điện lực www.tuyensinh.epu.edu.vn trước ngày 30/8/2018.

5. Các nội dung liên quan khác

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ đã ghi trên phong bì (có trong hồ sơ của thí sinh) ngay sau khi có kết quả xét tuyển.

Thông tin chi tiết  xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực.

Địa chỉ: Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

            Điện thoại:  (024) 2245 2662;

Website tuyển sinh: tuyensinh.epu.edu.vn