Tiếp đoàn đại biểu Đại học Điện lực Hoa Bắc

1. Thành phần: Lê Thành Doanh, Trần Thanh Sơn, Trịnh Văn Toàn, Hoàng Thị Kim Oanh, Bùi Mạnh Tú, Nguyễn Thị Mai

2. Chủ trì: Ông Hoàng

3. Địa điểm: Phòng họp A

4. Thời gian: 9:00 ngày 15/1/2019