Sinh viên Đại học Điện lực tham gia Hội nghị "Kết nối, hỗ trợ đầu tư: Startup - Vườn ươm - Nhà đầu tư”

Sinh viên Đại học Điện lực tham gia Hội nghị "Kết nối, hỗ trợ đầu tư: Startup - Vườn ươm - Nhà đầu tư”

Ngày 07/12/2021, Hội nghị “Kết nối, hỗ trợ đầu tư: Startup-Vườn ươm-Nhà đầu tư” đã được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội nghị nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cá nhân quản lý, vận hành doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, thuộc Đề án 844 của Bộ Khoa học và Công nghệ, do IFI chủ trì.

Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy triển khai các chương trình nâng cao năng lực, bồi dưỡng, trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết trong quá trình học tập và thực hành gọi vốn; tăng cường kết nối giữa các startup, vườn ươm và những nhà đầu tư trong nước và quốc tế, giúp các dự án có tiềm năng gọi được vốn đầu tư.

Tham gia Hội nghị, trường Đại học Điện lực có hai ý tưởng của sinh viên được lựa chọn vào vòng gọi vốn đầu tư, đó là các ý tưởng đến từ Liên chi đoàn khoa Kỹ thuật điện và Liên chi đoàn khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng.

Hai nhóm có ý tưởng đã trình bày về các nội dung của ý tưởng, dự án. Hội đồng đánh giá đã ghi nhận, đánh giá cao tính sáng tạo, thực tiễn của ý tưởng, đồng thời tư vấn, định hướng thêm cho các ý tưởng, dự án trong quá trình triển khai thực tế.

Dự án Hệ thống phun mưa nhân tạo – Artificial Rain System của LCĐ khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng

Dự án Mô hình giáo dục steam khoa học kỹ thuật, ứng dụng steam vào trong giáo dục kỹ năng thực tế cho sinh viên, học sinh                     của Liên chi đoàn Khoa Kỹ thuật điện

Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ các ý tưởng/ dự án khởi nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên Nhà trường trong thời gian tới.

Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp